Szczegóły zadania

AAALLE ścieżka rowerowa oś. Pyrzyckie - ul. Niepodległości i ul. Armii Krajowej - etap I


Lokalizacja projektu

Obszar V Projektowanie od ul. Broniewskiego do ul. Niepodległości, wykonanie etapu I od ul. Broniewskiego do ul. Twardowskiego

Opis zadania

Wzrost bezpieczeństwa poruszania się po tej części miasta. O wiele łatwiej i bez niebezpieczeństwa ze strony pojazdów poruszających się po drogach można jechać ścieżką, a ponadto chętni mogą korzystać z jej infrastruktury jako uprawiający bieg lub jazdę na rolkach, pewnie hulajnogami elektrycznymi itp. Istniejący chodnik na ul. Niepodległości to istny tor przeszkód, ponieważ jazda po nim stwarza duże problemy, a realizacja ścieżki rowerowej umożliwi nawet rekreacyjne uprawianie sportów co daje się zauważyć chociażby na trasie do Żarowa lud do Kluczewa na byłe lotnisko lub do Parku Przemysłowego.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy osiedla Pyrzyckiego i innych części miasta, którzy chcą przemieszczać się bezpiecznie.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

I etap - ul. Armii Krajowej
od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Niepodległości
do skrzyżowania ul Armii Krajowej z ul. Władysława Broniewskiego (skomunikowanie z istniejącymi ścieżkami rowerowymi) >> długość ok 400 m x szer. 1,5 m = 600 m2 pow. ścieżki x ok. 110 zł/m2 = ok. 66.000 zł

Szerokość ścieżki rowerowej zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny idpowiadać drogi publiczne i ich usutuowanie powinna wynosić 1,5m.
Kalkulację opart o szacowany koszt:
- zakupu 1m2 kostki brukowej o grubości 8 cm wynosi max 40 zł ( w ciągu bez wjazdów mogłabybyć tańsza 6 cm grubości)
- ułożenie 1m2 - 40 zł
- materiały w postaci piasku, cementu oraz obrzeża - 30 zł

W sytuacji gdyby koszty przekraczały zakładany budżet 300 tys. zł proponuję realizację I etapu w ramach funduszu obywatelskiego , a II etap zaplanować w ramach modernizacji z funduszów miasta.