Szczegóły zadania

Bike Park - etap I


Opis zadania

W Stargardzie jest bardzo liczna grupa osób zwłaszcza młodzieży,pasjonującej się jazdą na rowerach w połączeniu z uprawianiem dyscyplin BMX, Dirt, Freeride oraz Diwnhil.
Z powodu braku innych możliwości rozwijania swoich umiejętności i pasji, trenują oni w różnych miejscach, głównie w parkach miejskich, co nie spełnia warunków bezpieczeństwa dla wszystkich ich użytkowników. Ponadto brak w tych miejscach określonych rodzajów torów z przeszkodami o różnych stopniach trudności, ogranicza zdecydowanie możliwości rozwojowe tej grupy osób. A przecież nasze miasto ma być przyjazne dla wszystkich mieszkańców. Młodzież jest grupą szczególnie narażoną na zagrożenia płynące z nudy i braku możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Wychodząc więc naprzeciw jej oczekiwaniem w tym względzie, poprzez stworzenie warunków bezpiecznych i odpowiednich technicznie, leży w interesie całej społeczności Stargardu. Młodzież pochłonięta wspólną pasją, mająca możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i spotykania się , to młodzie niepodatna na zagrożenia związane z używkami i wszelką patologią społeczną, młodzież "wylogowana" z wirtualu do atrakcyjnej dla niej rzeczywistości. Lokalizacja Bike parku nieopodal osiedla mieszkaniowego stworzy dodatkową atrakcję dla jego mieszkańców, gdyż pojawi się pięknie uporządkowane i urządzone miejsce do jazdy na rowerze.

Przewidywana grupa odbiorców

Stargardzianie, pasjonaci jazdy na rowerach, uprawiania dyscyplin BMX, Dirt, Freeride oraz Diwnhil.

Opis lokalizacji

Obszar VI Park na terenie dawnego lotniska w Kluczewie, działki w obrębie 23 miasta Stargard nr 185 lub sąsiadująca 184. Lokalizacja nie koliduje z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLVI/495/2006)

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 tys. złotych, roczne koszty utrzymania 1000 zł

Załączniki