zadanie nr 1

1. Bike Park - etap I


Zdjęcie przedstawia poglądowe rampy w skate parku

Lokalizacja projektu

Obszar VI Park na terenie dawnego lotniska w Kluczewie, działki w obrębie 23 miasta Stargard  nr 185 lub sąsiadująca 184. Lokalizacja nie koliduje z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLVI/495/2006)

Opis zadania

W Stargardzie jest bardzo liczna grupa osób zwłaszcza młodzieży,pasjonującej się jazdą na rowerach w połączeniu z uprawianiem dyscyplin BMX, Dirt, Freeride oraz Diwnhil.
Z powodu braku innych możliwości rozwijania swoich umiejętności i pasji, trenują oni w różnych miejscach, głównie w parkach miejskich, co nie spełnia warunków bezpieczeństwa dla wszystkich ich użytkowników. Ponadto brak  w tych miejscach określonych rodzajów torów z przeszkodami o różnych stopniach trudności, ogranicza zdecydowanie możliwości rozwojowe tej grupy osób. A przecież nasze miasto ma być przyjazne dla wszystkich  mieszkańców. Młodzież jest grupą szczególnie narażoną na zagrożenia płynące z nudy i braku możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Wychodząc więc naprzeciw jej oczekiwaniem w tym względzie, poprzez stworzenie warunków bezpiecznych i odpowiednich technicznie, leży w interesie całej społeczności Stargardu. Młodzież pochłonięta wspólną pasją, mająca możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i spotykania się , to młodzie niepodatna na zagrożenia związane z używkami i wszelką patologią społeczną, młodzież "wylogowana" z wirtualu do atrakcyjnej dla niej rzeczywistości. Lokalizacja Bike parku nieopodal osiedla mieszkaniowego stworzy dodatkową atrakcję dla jego mieszkańców, gdyż pojawi się pięknie uporządkowane i urządzone miejsce do jazdy na rowerze.

Przewidywana grupa odbiorców

Stargardzianie, pasjonaci jazdy na rowerach, uprawiania dyscyplin BMX, Dirt, Freeride oraz Diwnhil.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 tys. złotych,  roczne koszty utrzymania 1000 zł

Załączniki