zadanie nr 4

4. Budowa miejsc postojowych, ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23


Lokalizacja projektu

Obszar V - pas drogowy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23

Skrócony opis

Ulica Armii Krajowej, będąca główną ulicą os. Pyrzyckiego, przy której zlokalizowane są lokale handlowo-usługowe oraz kompleks rekreacyjno-sportowy, posiada nie wystarczającą ilość miejsc postojowych, co powoduje, że samochody parkowane są na drodze, powodując utrudnienia komunikacyjne, gdyż kierowcy poruszają się tylko jednym pasem ruchu,  co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.

Opis zadania

Ulica Armii Krajowej, będąca główną ulicą os. Pyrzyckiego, przy której zlokalizowane są lokale handlowo-usługowe oraz kompleks rekreacyjno-sportowy (tj. na odcinku od ul. Wierzyńskiego do skrzyżowania z ul. Jana Lechonia i Księdza Jana Twardowskiego), posiada nie wystarczającą ilość miejsc postojowych, co powoduje, że samochody parkowane są na drodze, powodując utrudnienia komunikacyjne, gdyż kierowcy poruszają się tylko jednym pasem ruchu,  co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.
Realizacja tego projektu pozwoli na zminimalizowanie problemów mieszkańców z niewystarczającą ilością miejsc parkingowych, zapewni komfort parkowania samochodów  w centralnym punkcie osiedla, wyeliminuje parkowanie samochodów na drodze, co w efekcie wpłynie, korzystnie na poprawienie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego.

Przewidywana grupa odbiorców

mieszkańcy osiedla Pyrzyckiego chcący skorzystać z kompleksu rekreacyjno-sportowego

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

50.00 tys. brutto