zadanie nr 3

3. Budki lęgowe dla jerzyków - i komarów mniej


Lokalizacja projektu

Obszar IV  kamienice przy ul. Czarnieckiego 19 i placu Świętego Ducha 26

Opis zadania

Zamiast używać chemicznych środków do likwidacji komarów i innych dokuczliwych owadów, stwórzmy warunki, by zajęły się tym ptaki. Szczególnie skuteczne w tym dziele są jerzyki. Ale trzeba im stworzyć warunki. Zbudujmy im budki lęgowe na elewacjach ścian budynków. Jeden jerzyk zjada dziennie kilka tysięcy komarów [za: Monika Klimowicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków dla "Gazety Wyborczej"]. Zyskają mieszkańcy miasta, zyska naturalne środowisko.

Przewidywana grupa odbiorców

Potencjalnie wszyscy mieszkańcy miasta

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

50 tys. zł (w tej kwocie: ekspertyza ornitologiczna + budki lęgowe i ich montaż)