zadanie nr 2

2. Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego


Lokalizacja projektu

Plac zabaw w parku Chrobrego w miejscu po okręcie

Skrócony opis

Integracja dzieci poprzez zabawę, ich usprawnienie fizyczne, poprawa integracji sensorycznej, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Nie bez znaczenia jest również radość dzieci z pojawienie się nowej formy zabawy. Mamy możliwości po raz kolejny  udowodnić, że Stargard jest miastem przyjaznym dla wszystkich

Opis zadania

Integracja dzieci poprzez zabawę, ich usprawnienie fizyczne, poprawa integracji sensorycznej, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Nie bez znaczenia jest również radość dzieci z pojawienie się nowej formy zabawy. Mamy możliwości po raz kolejny  udowodnić, że Stargard jest miastem przyjaznym dla wszystkich. Że w Stargardzie myślimy o wszystkich dzieciach i chcemy, aby bez względu na to, czy chodzą na własnych nogach, czy jeżdżą na wózkach, mogły bawić się wspólnie, na tych samych placach.    

Przewidywana grupa odbiorców

Wszystkie stargardzkie dzieci duże i małe, bez względu na stopień sprawności.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

150 000 zł
roczny koszt utrzymania 1000 zł