Szczegóły zadania

Plac zabaw na osiedlu "PENTAGON"


Lokalizacja projektu

Osiedle "PENTAGON" na osiedlu Letnim

Skrócony opis

Nadanie miejscu nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, czyli przede wszystkim aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, integracja społeczności lokalnej, kontakt z przyrodą, poprawa wizerunku i bezpieczeństwa osiedla oraz poprawa ładu przestrzennego.

Opis zadania

Nadanie miejscu nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, czyli przede wszystkim aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, integracja społeczności lokalnej, kontakt z przyrodą, poprawa wizerunku i bezpieczeństwa osiedla oraz poprawa ładu przestrzennego.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy osiedla "PENTAGON", jak i i innych pobliskich osiedli. zarówno dzieci i młodzież, jaki i osoby dorosłe i starsze.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

200 000 ZŁ

Załączniki

opis-33.pdf