Szczegóły zadania

Budowa chodnika - ok 100 m


Lokalizacja projektu

Od poczty do Kościoła ul. Tańskiego do Żwirki i Wigury

Skrócony opis

Chodnik jest niezbędny mieszkańcom w celu bezpiecznego poruszania po tym terenie, w tym dojście do kościoła

Opis zadania

Chodnik jest niezbędny mieszkańcom w celu bezpiecznego poruszania po tym terenie, w tym dojście do kościoła

Przewidywana grupa odbiorców

Wszyscy mieszkańcy osiedla Lotnisko (tj. ok. 2800 osób) w tym seniorzy ponad 260 osób

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

200 000 zł