Szczegóły zadania

Budowa chodnika - ok 100 m


Opis zadania

Chodnik jest niezbędny mieszkańcom w celu bezpiecznego poruszania po tym terenie, w tym dojście do kościoła

Przewidywana grupa odbiorców

Wszyscy mieszkańcy osiedla Lotnisko (tj. ok. 2800 osób) w tym seniorzy ponad 260 osób

Opis lokalizacji

Od poczty do Kościoła ul. Tańskiego do Żwirki i Wigury

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

200 000 zł