Szczegóły zadania

Toaleta publiczna w Parku Jagiellońskim


Lokalizacja projektu

Proponuję toaletę umieścić w pobliżu siłowni zewnętrznej i stojaków rowerowych, na granicy terenu Miasta i terenu prywatnego. W załączeniu mapa z oznaczonym (kolorem czerwonym) obszarem proponowanego umiejscowienia toalety.

Opis zadania

Zagospodarowanie Parku Jagiellońskiego spowodowało znaczący wzrost liczby osób korzystających z tego miejsca. Są to osoby w różnym wieku. Brak toalety publicznej na tym terenie jest uciążliwy szczególnie dla dzieci korzystających z placu zabaw, jak i ich opiekunów czy seniorów wypoczywających w parku. Zwłaszcza że w pobliżu nie ma miejsc (np. lokale gastronomiczne), w których można by skorzystać z WC, nawet odpłatnie. Toaleta przenośna nie spełnia oczekiwań mieszkańców i jest nieestetyczna, psuje wizerunek zrewitalizowanego miejsca. Wprowadzenie toalety w formie zbliżonej do WC umiejscowionego w Parku Chrobrego, podłączonej do sieci wodnokanalizacyjnej wpłynie pozytywnie na odbiór mieszkańców, którzy chętniej wybierać będą Park Jagielloński jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Zyska również wygląd parku, którego wizerunek został całkowicie odmieniony w wyniku rewitalizacji i dopełni wykonane prace.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy miasta odpoczywający w Parku, w szczególności dzieci, ich opiekunowie, osoby starsze.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300.000 zł - koszt inwestycji (zakup kontenera i jego posadowienie wraz z podłączeniem do sieci wodnokanalizacyjnej i energetycznej). Koszt rocznego utrzymania (sprzątanie, media) to ok. 40.000 zł.

Załączniki

toaleta.pdf