zadanie nr 7

7. Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Tańskiego


Lokalizacja projektu

ul. Tańskiego

Skrócony opis

Ulica Tańskiego jest główną ulicą osiedla Lotnisko. Ulica ta ,a duże natężenie ruchu pieszego oraz samochodowego. Doświetlenie przejść dla pieszych podniesie poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców osiedla.

Opis zadania

Ulica Tańskiego jest główną ulicą osiedla Lotnisko. Ulica ta ,a duże natężenie ruchu pieszego oraz samochodowego. Doświetlenie przejść dla pieszych podniesie poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców osiedla.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy Osiedla Lotnisko

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

50 000 zł