Szczegóły zadania

Budowa i modernizacja miejsc postojowych przy ul. Stefana Drzewieckiego


Lokalizacja projektu

ul. Drzewieckiego 1-3-5

Skrócony opis

ul. Drzewieckiego posiada niestarczającą ilość miejsc postojowych, co powoduje, że mieszkańcy mają problem z parkowaniem aut. Realizacja projektu pozwoli na zminimalizowanie problemu z miejscami postojowymi.

Opis zadania

ul. Drzewieckiego posiada niestarczającą ilość miejsc postojowych, co powoduje, że mieszkańcy mają problem z parkowaniem aut. Realizacja projektu pozwoli na zminimalizowanie problemu z miejscami postojowymi.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy osiedla Lotnisko

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł