zadanie nr 2

2. Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej


Lokalizacja projektu

Teren kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Staragrdzie

Skrócony opis

Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku na terenie przyczyni się do uporządkowania i zagospodarowania dotychczas nie zagospodarowanego terenu , zwiększenia komfortu spędzania czasu na świeżym powietrzu- zwłaszcza w upalne dni, nawiązania sąsiedzkich relacji oraz podniesienia estetyki i atrakcyjności tego miejsca.Natomiast rozbudowa placu zabaw pozwoli na zwiększenie przestrzeni do zabawy dla dzieci

Opis zadania

Teren kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stargardzie jest ce3ntralnym punktem osiedla, gdzie w godzinach rannych czas spędzają dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolego Nr 1, a w godzinach popołudniowych dzieci z osiedla wraz z rodzicami. Teren ten, ze względu na dynamicznie rozbudowujące się osiedle, z roku na rok, cieszy się coraz większą frekwencją zwłaszcza najmłodszych mieszkańców osiedla, przez co istniejący plac zabaw zrobił się za ciasny, a ilość miejsc siedzących dla dorosłych niewystarczająca. W ramach projektu przewiduje się:
1) nowe zagospodarowanie działki nr 22/8 obr. 19 poprzez stworzenie zielonych miejsc  wypoczynku wzdłuż chodnika prowadzącego do Miasteczka Ruchu Drogowego , a w tym: a) zaprojektowanie i wybudowanie miejsc odpoczynku, gdzie zlokalizowane zostałyby ławki z koszami na odpady, w tym dystrybutor woreczków na psie odchody, b) nasadzenie w sąsiedztwie ławek drzew, które w upalne dni będą dawały trochę wytchnienia oraz niskich niewymagający do utrzymania dekoracyjnych krzewów uatrakcyjniających to miejsce, a na pozostałej przestrzeni działki zamiast trawy w celu ograniczenia kosztów utrzymania, proponuje się4 się założenie łąki kwietnej. c) posadzenie drzew na całym terenie kompleksu.
2) Modernizacja osiedlowego placu zabaw, poprzez: a) rozszerzenie placu zabaw (na działkę nr 23/4 obr. 19), b) doposażenie placu zabaw w ławki i większe kosze na odpady.
Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku na terenie działki 22/58 obr, 19 (sąsiadującej z kompleksem rekreacyjno-sportowym) przyczyni się do uporządkowania i zagospodarowania dotychczas nie zagospodarowanego terenu , zwiększenia komfortu spędzania czasu na świeżym powietrzu- zwłaszcza w upalne dni, nawiązania sąsiedzkich relacji oraz podniesienia estetyki i atrakcyjności tego miejsca. Natomiast rozbudowa placu zabaw pozwoli na zwiększenie przestrzeni do zabawy dla dzieci oraz zwiększenie poczucia komfortu i bezpieczeństwa podczas przebywania na tym terenie

Przewidywana grupa odbiorców

mieszkańcy osiedla Pyrzyckiego oraz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł
Dodatkowy szacowany koszt utrzymania 20 000 zł

Załączniki

przyklady-26.pdf