Szczegóły zadania

A,Ą,B...Z,Ź,Ż-Alfabetyczne Podwórze na Osiedlu Zachód.


Opis zadania

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Os. Zachód ww. inwestycja miałaby na celu umożliwienie dzieciom i dorosłym wspólnie w jednym obszarze spędzać miło i bezpiecznie czas na zabawę oraz naukę poprzez gimnastykę.
Na placu znalazłyby się urządzenia sprawnościowe zarówno dla dorosłych i dzieci w różnym wieku łączących zabawę z ćwiczeniami na świeżym powietrzu.
Na Osiedlu Zachód brakuje takich miejsc, na których rodzice z dziećmi oraz dziadkowie z wnukami mieliby możliwość brania czynnego we wspólnej zabawie i ćwiczeniach. Takie centrum zabaw miałoby ogromny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci i dorosłych oraz wspólną integrację mieszkańców naszego miasta.
Proponowana lokalizacja jest idealnym miejscem do tego typu inicjatywę, znajduje się w centrum Osiedla Zachód i jest terenem przyszkolnym skupiającym placówki szkolne oraz sąsiadujące centrum boisk ,,ORLIK''

Przewidywana grupa odbiorców

Przewidywana grupa odbiorców ok 3000.

Opis lokalizacji

Teren przyszkolny Szkoła Podstawowa Nr.11 Os. Zachód B15

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Przybliżony koszt inwestycji to 300 tys. złotych kalkulacja w załączniku

Załączniki