Szczegóły zadania

AB.Centralny plac sportowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 7


Lokalizacja projektu

Obszar 1 - teren zielony w obrębie boiska przy SP nr 7

Opis zadania

Sportowa aranżacja terenu zielonego przyczyni się do podniesienia atrakcyjności wśród mieszkańców oraz dzieci a także młodzieży terenu przy SP nr 7 przy uwzględnieniu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań dla uprawiania rekreacji i sportu na osiedlu Letnie, co wpłynie niewątpliwie na wzrost liczny korzystających osób oraz propagowanie zdrowego odpoczynku – później będzie możliwość organizacji imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców w sprzyjających i bezpiecznych warunkach.

Przewidywana grupa odbiorców

W związku z duża liczbą dzieci w klasach 1-6 (ponad 600 dzieci) oraz wydłużenie szkoły podstawowej do klasy 8, a także obecnością okolicznych mieszkańców wraz z ich dziećmi w wieku szkolnym, jest potrzeba pilnej modernizacji terenu przy SP nr 7 celem spędzania aktywnie oraz bezpiecznie czasu wolnego po południu, na przerwach, na lekcjach w-f oraz w weekendy i w czasie wakacji. Obecnie, orientacyjnie w godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia w okresach wiosenno-letnio-jesiennym, z terenem przy szkole korzysta około 1000 osób.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300.000 złotych brutto z vat