zadanie nr 6

6. TEATR SIĘ ROBI - warsztaty międzypokoleniowe z lalkarstwa


Lokalizacja projektu

Książnica Stargardzka

Opis zadania

Całoroczne warsztaty dla dzieci i młodzieży z lalkarstwa prowadzone w Książnicy Stargardzkiej pod okiem fachowego pedagoga przy współudziale dorosłych, których efektem będzie powstanie rekwizytów i zaplecza teatralnego, które  w przyszłości będzie służyło wszystkim mieszkańcom.  
1. Projekt uczy jego uczestników współpracy w grupie. Pokazuje, że sumując wiedzę, zdolności i zaangażowanie członków grupy łatwiej można osiągnąć cel.
2. Pozwala nawiązać partnerską współpracę między pokoleniami. W projekcie wezmą udział dzieci i młodzież, pracownicy Książnicy Stargardzkiej oraz stargardzcy Seniorzy. Wspólna praca pokaże różne możliwości i ograniczenia ludzi na różnym etapie życia. Pozwoli dzieciom zrozumieć, że osoby starsze potrzebują wsparcia młodszych w pracach wymagających precyzji i dobrego wzroku, ale młodsi mogą korzystać z doświadczenia i praktycznej wiedzy starszych uczestników projektu. Wspólna praca wykaże również brak zależności od wieku, takich cech jak kreatywność, potrzeba akceptacji i rozrywki oraz kontaktu z innymi ludźmi.
3. Uczestnictwo w projekcie przybliży i przypomni uczestnikom literaturę dziecięcą, gdyż do pracy nad konkretnymi lalkami niezbędne będzie studium bajkowych postaci i opracowanie ich cech charakterystycznych.
4. Młodzi uczestnicy zdobędą konkretne umiejętności manualne. Nauczą się nie tylko szycia maszynowego i ręcznego oraz robienia na szydełku detali kostiumów, ale również projektowania postaci i kostiumów oraz podstaw technik rzeźbiarskich niezbędnych podczas przygotowywania głów wykonywanych lalek.
5. Projekt będzie ciekawą formą spotkań międzypokoleniowych, nawiązywania relacji, wymiany doświadczeń i rozwijania kreatywności wszystkich uczestników. Będzie też świetną zabawą!
6. Realizacja projektu "Teatr Się Robi" ma charakter rozwojowy. Przygotowane w czasie warsztatów lalki, na zakończenie projektu zostaną wykorzystane w przedstawieniu pt.  "Bajkowy galimatias" przygotowanym przez uczestników zajęć. Sztuka zostanie wystawiona w sali teatralnej Książnicy Stargardzkiej oraz w czasie Festynu na ulicy "Magicznej".
7. Na bazie przygotowanych w projekcie lalek, w Książnicy Stargardzkiej powstanie teatr, który będą tworzyli chętni Czytelnicy i pracownicy. Zdobyte w czasie trwania warsztatów umiejętności lalkarskie zostaną wykorzystane do przygotowania kolejnych postaci oraz scenografii dla realizowanych w powstałym teatrze przedstawień.

Przewidywana grupa odbiorców

Grupa otwarta, złożona z czytelników Książnicy Stargardzkiej w wieku od 6 lat.
Do uczestnictwa w projekcie zostały zaproszone Panie z Sekcji Rękodzieła Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Istnieje możliwość udziału w projekcie uczestników stargardzkich Klubów Seniora.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

25 tysięcy złotych (wynagrodzenie instruktora; zakup materiałów niezbędnych do wykonania lalek/kukiełek, scenografii, kostiumów, konstrukcji teatru lalkowego wraz z nagłośnieniem i oświetleniem; materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć wraz z napojami i przekąskami dla uczestników zajęć)

Załączniki