Szczegóły zadania

Bezpieczne boisko wielofuncyjne przy Szkoler Podstawowej nr 8 - etap II


Lokalizacja projektu

ul. Romualda Traugutta 16

Skrócony opis

Powstanie obiektu sportowego poprawi infrastrukturę w tej części miasta, umożliwi lokalnej społeczności, uczniom oraz dzieciom z przedszkola TPD aktywne i bezpieczne uprawienie sportu na świeżym powietrzu.

Opis zadania

Powstanie obiektu sportowego poprawi infrastrukturę w tej części miasta, umożliwi lokalnej społeczności, uczniom oraz dzieciom z przedszkola TPD aktywne i bezpieczne uprawienie sportu na świeżym powietrzu.

Przewidywana grupa odbiorców

uczniowie tutejszej szkoły, dzieci z Przedszkola i Ognista Środowiskowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, okoliczni mieszkańcy

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł

Roczne utrzymanie ok. 500 zł