zadanie nr 2

2. Remont chodników na ul. Chopina


Lokalizacja projektu

ul. Chopina

Skrócony opis

Będzie można w końcu przejść, a szczególności przejechać wózkiem z dzieckiem nie wyjeżdżając na jezdnię ulicy

Opis zadania

Będzie można w końcu przejść, a szczególności przejechać wózkiem z dzieckiem nie wyjeżdżając na jezdnię ulicy

Przewidywana grupa odbiorców

mieszkańcy Stargardu

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł