Szczegóły zadania

Parking na ul. Lechonia 2- 4 - etap I


Lokalizacja projektu

ul. Lechonia 2 - 4

Skrócony opis

Rozwiązanie problemu parkowania aut, zwiększenie miejsc parkingowych dla ludzi przyjezdnych na plac zabaw, boiska i tor rowerowy

Opis zadania

Rozwiązanie problemu parkowania aut, zwiększenie miejsc parkingowych dla ludzi przyjezdnych na plac zabaw, boiska i tor rowerowy

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy ulicy Armii Krajowej oraz ulic sąsiednich

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł