Szczegóły zadania

Aranżacja i przebudowa parkingu pomiędzy blokiem K. Wielkiego 11, a Arsenałem oraz poprawienie nawierzchni drogi wewnętrznej na tym osiedlu


Lokalizacja projektu

Stare miasto

Skrócony opis

Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz większa dyspozycyjność mieszkańców do znajdujących się niedaleko dóbr kultury Stargardu oraz dyspozycyjność miejsc dla rodziców dzieci uczęszczających do pobliskich szkół.

Opis zadania

Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz większa dyspozycyjność mieszkańców do znajdujących się niedaleko dóbr kultury Stargardu oraz dyspozycyjność miejsc dla rodziców dzieci uczęszczających do pobliskich szkół.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy ul. K. Wielkiego oraz osoby uczęszczające do pobliskich szkół

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

200 000