zadanie nr 5

5. Kompleks zabawowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kuśnierzy 7 w Stargardzie

Skrócony opis

Powstanie kompleksu zabawowo-rekreacyjnego wpłynie niewątpliwie na atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego. Ponieważ SP nr 5 jest szkołą osiedlową, boisko po zajęciach szkolnych wraz z kompleksem będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Stargardu. popularyzacja ćwiczeń wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych jako forma aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego.

Opis zadania

Powstanie kompleksu zabawowo-rekreacyjnego wpłynie niewątpliwie na atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego. Ponieważ SP nr 5 jest szkołą osiedlową, boisko po zajęciach szkolnych wraz z kompleksem będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Stargardu. popularyzacja ćwiczeń wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych jako forma aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego.

Przewidywana grupa odbiorców

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz dzieci i mieszkańcy okolicznych osiedli

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł