zadanie nr 6

6. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard


Lokalizacja projektu

Centrum edukacyjno-szkoleniowe "RescueLAB Stargard" ul. 11 Listopada 6/2, 73-110 Stargard

Skrócony opis

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum "RescueLAB Stargard"

Opis zadania

Głównym zakładanym rezultatem realizowanego zadania jest tworzenie współczesnego, świadomego i bezpiecznego społeczeństwa. Pozostałe cele:
- umożliwienie wszechstronnego rozwoju przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w Stargardzie,
- rozpowszechnianie, przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zwiększenie skuteczności resuscytacji krążeniowo-oddechowej i eliminacja najczęściej popełnianych błędów dzięki nowoczesnym elektronicznym fantomom,
- zwiększenie świadomości potrzeby udzielania pierwszej pomocy wśród młodych stargardzian,
- uświadomienie przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych zagrożeń, jakie mogą występować nad wodą oraz przedstawienie zasad, jak się przed nimi  uchronić poprawiając bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich,
- wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
- wzmacnianie w3śród dzieci i dorosłych cech osobowości takich jak odwaga i empatia,
- uwrażliwianie na p[potrzeby najbliższego nam otoczenia. Wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości  i spójności społecznej,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- promowanie naszego miasta i regionu.
Uważamy, że ten projekt przyczyni się do tego, aby miasto Stargard stało się miejscem niezwykle bezpiecznym.

Przewidywana grupa odbiorców

Odbiorcami będą dzieci ze wszystkich stargardzkich przedszkoli i szkół podatkowych. Za przyznane środki finansowe zespół "RescueLAB Stargard" zobowiązuje się przeszkolić 1275 osób. Ponadto, dzięki  otrzymanemu wsparciu finansowemu centrum edukacyjno-szkoleniowe funkcjonowałaby stabilnie, a zajęcia dla dzieci odbywałby się cyklicznie.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

47 000 zł
Projekt nie generuje kosztów utrzymania

Załączniki

zalacznik-7.pdf