zadanie nr 1

1. Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK


Opis zadania

Dbając nie tylko o walory estetyczne naszego miasta, ale również dla bezpieczeństwa mieszkańców proponuję w/w projekt. Jest to miejsce uczęszczane przez osoby mieszkające  przy tej ulicy jak również osoby przechodzące od strony ul. M. C. Skłodowskiej młodzież uczęszczająca do SP nr 5. Nie ma tam wymarzonego miejsca co utrudniają  wykopaliska i sprawia to, że jest to miejsce niebezpieczne.

Koszt: 100 000 zł