zadanie nr 1

1. "ABC...nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia"


Lokalizacja projektu

Plac Zabaw przy ul. Armii Krajowej

Opis zadania

Podniesienie atrakcyjności placu zabaw poprzez zamontowanie dwóch lub trzech nowych urządzeń zabawowych oraz stołu do gry w szachy wraz z siedziskami i betonowego stołu do gry w piłkarzyki wraz  z niezbędnym podłożem. Wartość projektu 50 000 zł.
Proponowana inwestycja podniesie atrakcyjność istniejącego placu zabaw, zwiększy dostępność urządzeń zabawowych dla najmłodszych, a stół do szachów i piłkarzyki będą służyły zarówno młodzieży jak i dorosłym mieszkańcom osiedla.