zadanie nr 1

1. Budowa Parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4


Opis zadania

Wykonanie parkingu przy szkole poprawi bezpieczeństwo dzieci. dzieci przywożone przez rodziców do szkoły wysiadają z samochodów bezpośrednio na jezdnię , gdyż wjazd na teren szkoły ze względów bezpieczeństwa jest zabroniony. Od proponowanego miejsca na parking jest bezpośrednie wejście na teren szkoły gdyż znajduje się tam bramka wejściowa.
koszt: 300 000 zł