zadanie nr 10

10. Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników


Opis zadania

Postawienie ławek, śmietników i posadzenie roślin ozdobnych. W dawnych latach teren ten był zagospodarowany w ławki
Koszt: 50 tyś.