zadanie nr 2

2. c.d. Kompleks rekreacyjno-sportowy "POD CHMURKĄ" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. B. Limanowskiego

Opis zadania

I. Szacunkowy Koszt: 300 000 zł
II.  Projekt przewiduje:
1. doposażenie siłowni zewnętrznej,
2. boisko do piłki nożnej
3. rozbudowa placu zabaw
III.
Korzyści z realizacji projektu
Kompleks rekreacyjno-sportowy stanowić będzie dopełnienie już powstałego zaplecza sportowego. W większym zakresie pozwoli rozwijać zainteresowania nie tylko uczniów szkoły, ale także wszystkich mieszkańców. Kompleks rekreacyjno-sportowy:
- przeznaczony będzie dla mieszkańców w różnym wieku i różnym stopniu sprawności fizycznej
- pozwoli na zwiększoną różnorodność proponowanej aktywności fizycznej
- zapewni miłe i aktywne formy spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu
- podniesie sprawność fizyczną i poprawi sylwetkę
- to doskonałe miejsce na wypoczynek, relaks, a także świetną zabawę dla całej rodziny.

Załączniki

zalacznik.pdf