zadanie nr 5

5. Plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 10


Lokalizacja projektu

teren przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Szkolna

Opis zadania

Mając na uwadze, to że jednym z głównych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym jest ruch na świeżym powietrzu, widzę konieczność przystosowania fragmentu terenu należącego do szkoły na rzecz stworzenia placu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży.
Proponuję więc zagospodarowanie przestrzeni do zabaw ruchowych w przyjazne sprzęty zabawowe dla dzieci oraz stoły do tenisa stołowego dla uczniów klas starszych (co urozmaici również lekcje wychowania fizycznego). Usytuowanie placu zabaw na terenie szkoły, gdzie znajduje się kompleks boisk sportowych spowoduje, iż powstanie kompleks rekreacyjno-sportowy służący nie tylko uczniom, ale również mieszkańców. Realizacja powyższego projektu przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i ich dzieci. Dodatkowy argumentem są nowo powstałe budynki mieszkalne w obrębie szkoły i brak tego rodzaju obiektu w ich pobliżu.
Inicjatywa ta umożliwi integrację społeczności lokalnej w dwóch ważnych aspektach: integracja nowych i dotychczasowych mieszkańców osiedla, a także integracja międzypokoleniowa.

Szacowany koszt: 200 000 zł

Załączniki

zalacznik.pdf