zadanie nr 7

7. Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Mokrzyca w Stargardzie


Lokalizacja projektu

Działka 233/4 Obręb 2  ul. Mokrzyca ul. Modrzewiowa

Skrócony opis

Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej oraz strefy wypoczynku dla rodzin. W naszym mieście powstało wiele atrakcyjnych miejsc o podobnym charakterze, jednak są one zlokalizowane w innych (odległych) dzielnicach.

Opis zadania

PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA
NA OSIEDLU MOKRZYCA W STARGARDZIE
Projekt dotyczy stworzenia lokalnego miejsca wypoczynku i rekreacji wyposażonego w urządzenia placu zabaw oraz siłowni plenerowej.
Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie działki miejskiej
0 nr 233/4 obręb nr 2 Stargard zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej i Mokrzyca w Stargardzie.
Główne cele zadania;
t. Stworzenie miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych 2, Stworzenie pierwszego w okolicy miejsca integracji lokalnej społeczności
Korzyści wynikające z realizacji projektu;
Aktywność fizyczna wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój sprawności
1 wydolność fizyczną oraz lepszą odporność organizmu.
Opis zadania:
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej oraz strefy wypoczynku dla rodzin. W naszym mieście powstało wiele atrakcyjnych miejsc o podobnym charakterze, jednak są one zlokalizowane w innych (odległych) dzielnicach.
Projekt zakłada propagowanie aktywnego stylu życia mieszkańców. Równie ważna jest integracja mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportowych, poprawa aktywności i kondycji fizycznej oraz budowanie poczucia tożsamości środowiska lokalnego. Miejsce to ma być alternatywą dla spędzania czasu w domu przed telewizorem, komputerem czy tabletem.
Zagospodarowanie terenu zakłada instalacje elementów placu zabaw, urządzeń do ćwiczeń siłowych, ogrodzenie, monitoring i oświetlenie terenu

Przewidywana grupa odbiorców

Rodziny z dziećmi, seniorzy

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł