zadanie nr 6

6. Monitoring wizyjny Placu Targowego


Lokalizacja projektu

Plac Targowy

Skrócony opis

Monitorowanie wizyjne Placu Targowego i  całodobowe zapisywanie obrazu będzie służyło poprawie bezpieczeństwa publicznego w tym rejonie. Plac jest miejscem tranzytowym dla mieszkańców miasta i przyjęcia pobytów wielu osób przyjezdnych i pieszych spoza miasta a nawet spoza kraju. Są wśród nich naruszający normy społeczne i zasady ładu i bezpieczeństwa publicznego. Monitoring powinien temu zapobiec.

Opis zadania

Wydatne zwiększenie bezpieczeństwa i ładu publicznego na Placu Targowym, il. J. Słowackiego, ul. M. Reja i na targowisku miejskim.
Zapobieganie ekscesom pijackim. Zapobieganie zaleganiu osób nietrzeźwych. Ożywienie ruchu osobowego w ciągu dnia i w nocy.

Przewidywana grupa odbiorców

1. Mieszkańcy okoliczni
2. Przyjezdni
3. Piesi spoza Stargardu.
4. Klienci sklepów, aptek, zakładów usługowych, stoisk na targowisku miejskim.
5. Bywalcy lokali gastronomicznych
6. Turyści

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

50 000 PLN