zadanie nr 3

3. Ogród na Wzgórzu.


Lokalizacja projektu

Teren zielony ul. Norwida i Witkiewicza (dz. 192/11, obr.16)

Skrócony opis

Ogród na Wzgórzu - jest projektem na stworzenie nowego terenu zielonego, zielonej strefy relaksu i odpoczynku. Ogólnie dostępna strefa relaksu będzie zachęcała do odpoczynku dzieci oraz dorosłych.
Proponujemy Ogród na Wzgórzu jako park kieszonkowy, lokalna wyspa zieleni, która będzie strefą zieleni dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.  

Opis zadania

Ogród na Wzgórzu - jest propozycją nowego  terenu zieleni w przestrzeni os. Pyrzyckiego. Założeniem naszego projektu jest stworzenie lokalnej wyspy zieleni w formie parku kieszonkowego, która będzie zachęcała do odpoczynku oraz relaksu.
Parki kieszonkowe kształtują swoisty mikroklimat i łagodzą zmiany klimatyczne w miastach.
Ich cechą charakterystyczną jest ogólna dostępność i wyposażenie w elementy małej architektury do odpoczynku lub zachęcające do aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych. Jest to miejsce lokalnej integracji mieszkańców.  
Jesteśmy przekonani, że Ogród na Wzgórzu będzie receptą na niedobór terenów zielonych, który zapewni kontakt z naturą chociaż w niewielkim stopniu.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy os. Pyrzyckiego.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000