zadanie nr 3

3. Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem.


Lokalizacja projektu

Ul. Tańskiego

Skrócony opis

Duże zainteresowanie dzieci oraz młodzieży terenem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Tańskiego wymaga poprawienia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ul. Tańskiego/Drzewieckiego.
Wyniesione oraz doświetlone przejście dla pieszych poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie miasta.

Opis zadania

Podniesienie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w pobliżu kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Tańskiego.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy os. Lotnisko

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł