zadanie nr 1

1. A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw na ul. Armii Krajowej.


Lokalizacja projektu

Teren sportowo rekreacyjny przy ul. Armii Krajowej.

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa oraz funkcjonalności poprzez wymianę nawierzchni piaszczystej na poliuretanową.
Dodatkowo projekt przewiduje 1-2 ławki w okolicy trampoliny.

Opis zadania

Tereny sportowo rekreacyjne przy ul. Armii Krajowej cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta. Zwiększenie terenów zieleni jak i również ewentualne doposażenie zwiększy atrakcyjność tego miejsca.

Poprawa bezpieczeństwa oraz funkcjonalności poprzez wymianę nawierzchni piaszczystej na poliuretanową.
Dodatkowo projekt przewiduje 1-2 ławki w okolicy trampoliny.

Trampolina jest często zasypywana piaskiem gdzie wpływa to na pogorszenie bezpieczeństwa korzystania przez dzieci oraz może powodować uszkodzenie tego urządzenia.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy miasta Stargard.  

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

50 000