zadanie nr 2

2. „Dziecięcych zabaw świat"


Lokalizacja projektu

Plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6" Promyczek" w Stargardzie

Skrócony opis

Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, atrakcyjnej i twórczej zabawy, rozwijania pasji i zainteresowań dzieci. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Planowana i

Opis zadania

Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, atrakcyjnej i twórczej zabawy, rozwijania pasji i zainteresowań dzieci. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Planowana inwestycja uatrakcyjni przestrzeń osiedla Chopina oraz przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji społeczeństwa.
Stworzone miejsce będzie miało na celu budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich. Inwestycja realizowana na terenie Przedszkola Miejskiego er ó będzie ogólnodostępna. Przedszkolny plac zabaw posiada osobne wejście od ul. Chopina, z którego będą mogły korzystać mieszkańcy osiedla i okolic.
OPIS PROJEKTU
"Świat zabawy" to plac zabaw podzielony tematycznie na sektory do zabawy dla dzieci do 10 lat W ramach powyższego projektu przewiduje się oczyszczenie i przygotowanie bezpiecznego podłoża oraz wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczny i atrakcyjny dla dzieci sprzęt i urządzenia. Plac zostanie podzielony na 6 sektorów tematycznych do kreatywnego rozwoju dziecka, kształcenia sprawności ruchowej i rozwijania zainteresowań.
1. Morska przygoda — przewidziano tu montaż kutra rybackiego, łodzi podwodnej, zjazdu linowego -
koszt ok 74 000 zł;
2. Kosmiczna baza - montaż /kosmicznego centrum dowodzenia, rakiety, kosmiczne centrum
ćwiczeń, bujaka ufo / - koszt ok. 63 000 zł;
3. Świat rozrywki - montaż labiryntów, krętych dróg - koszt ok. 21 000 zł  
4. Odlotowy kącik - montaż samolotu - koszt ok. 47 OOOzł
5. Zakątek zdrowia - przewidziano montaż równoważni na sprężynach, walca, drabinki, ławki
równoważnej, czworościanu gimnastycznego, domku do odpoczynku - koszt ok. 43 000 zł;
6. Maj ogrodnika - przewidziano montaż domku ogrodnika, sklepu warzywnego, zestawu
„Ogrodnik 3", straganu — koszt ok. 52 000 zł.

Przewidywana grupa odbiorców

ok. 400 - 500 osób w wieku od 2 lat do 10 lat. ( przewidujemy, że z placu będą korzystać dzieci uczęszczające do placówki oraz mieszkańcy lokalnej społeczności.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Koszt inwestycji ok. 300 000 zł, nie przewidujemy kosztów utrzymania z wyjątkiem drobnych napraw wynikających z użytkowania, a wykonywanych przez pracownika przedszkola bez ponoszenia kosztów.