zadanie nr 3

3. „Historia w zabawie zaklęta"


Lokalizacja projektu

Plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" w Staragrdzie

Skrócony opis

Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom miejsca na placu zabaw przypominającego „Stargardzką Starówkę", gdzie będą mogły przybliżyć sobie historię miasta Stargard, poznać genezę nazw takich ulic, jak Szewska, Kuśnierzy, Złotników, Garncarska. Dzieci będą miały okazję w wydzielonym miejscu placu zabaw przenieść się do dawnego Stargardu

Opis zadania

Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom miejsca na placu zabaw przypominającego „Stargardzką Starówkę", gdzie będą mogły przybliżyć sobie historię miasta Stargard, poznać genezę nazw takich ulic, jak Szewska, Kuśnierzy, Złotników, Garncarska. Dzieci będą miały okazję w wydzielonym miejscu placu zabaw przenieść się do dawnego Stargardu, gdzie będą wybrukowane uliczki o nazwach: Szewska, Złotników, Kuśnierzy, Garncarska, i postawione zostaną domki rzemieślników : szewca, złotnika, garncarza, kuśnierza. Na otaczających wydzielony plac murkach zostaną namalowane domy innych rzemieślników oraz namalowana zieleń otaczająca uliczki. W miejscu tym dzieci będą mogły przenieść się w nieznane im czasy i poczuć „ducha" dawnego Stargardu i zamienić się w osoby wykonujące zawody: szewca, złotnika, kuśnierza, garncarza. Stworzone takiego miejsce uatrakcyjni dziecięce zabawy i będzie miało wpływ na poczucie więzi emocjonalnej ze swoim miastem oraz wpłynie na rozwój lokalnego patriotyzmu.
Inwestycja realizowana na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 będzie ogólnodostępna. Przedszkolny plac zabaw posiada osobne wejście od ul. Chopina, z którego będą mogły korzystać mieszkańcy osiedla i okolic.
OPIS PROJEKTU
„Historia w zabawie zaklęta" to wydzielona część placu zabaw, gdzie postawione zostaną domki imitujące domy stargardzkich rzemieślników, z kamienia zostaną położone uliczki do domków, każda uliczka będzie miała swoją nazwę. Na końcu wydzielonego placu będzie postawiony domek cukiernika, gdzie dzieci - „mieszkańcy" będą mogły zaopatrzyć się w słodkości.
W ramach powyższego projektu przewiduje się domki i uliczki:
1. Domek ..Złotnik" - ul. Złotników;
2. Domek „Szewc" - ul. Szewska;
3. Domek „Garncarz" — ul. Garncarska;
4. Domek „Kuśnierz" - ul. Kuśnierzy:
5. Domek „Cukiernia" plac Cukierników

Przewidywana grupa odbiorców

ok. 400 — 500 osób w wieku od 2 lat do 10 lat. ( przewidujemy, że z placu będą korzystać dzieci
uczęszczające do placówki oraz mieszkańcy lokalnej społeczności.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Koszt inwestycji ok. 50 000 zl, nie przewidujemy kosztów utrzymania z wyjątkiem drobnych napraw wynikających z użytkowania, a wykonywanych przez pracownika przedszkola bez ponoszenia
kosztów.