zadanie nr 1

1. ABC MODERNIZACJI PLACU ZABAW I WYKONANIE OŚWIETLENIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY SP 3


Lokalizacja projektu

LIMANOWSKIEGO 7 SP 3

Skrócony opis

ZMODERNIZOWANY PLAC ZABAW ZAPEWNI KAŻDEJ RODZINIE DOSKONAŁE MIEJSCE NA WYPOCZYNEK I RELAKS, A TAKŻE ŚWIETNĄ ZABAWĘ DLA ICH POCIECH.

Opis zadania

REALIZACJA- OŚWIETLENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY SP 3 - W WIĘKSZYM ZAKRESIE POZWOLI NA WYKORZYSTANIE BOISK DO ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ UCZNIÓW, DZIECI I MIESZKAŃCÓW W RÓŻNYM WIEKU I RÓŻNYM STOPNIU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, ZAMONTOWANIE OŚWIETLENIA POZWOLI WYDŁUŻYĆ CZAS KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW (SZCZEGÓLNIE W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM), CO ZWIĘKSZY ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU. ZAMONTOWANIE OŚWIETLENIA PRZYCZYNI SIĘ DO PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA PLACU ZABAW. ZMODERNIZOWANY PLAC ZABAW ZAPEWNI KAŻDEJ RODZINIE DOSKONAŁE MIEJSCE NA WYPOCZYNEK I RELAKS, A TAKŻE ŚWIETNĄ ZABAWĘ DLA ICH POCIECH.

Przewidywana grupa odbiorców

MIESZKAŃCY OKOLICZNYCH OSIEDLI, UCZNIOWIE SP3, DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 I PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300.000 ZŁ