zadanie nr 5

5. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sienkiewicza 8
73-110 Stargard

Skrócony opis

Modernizacja  placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, polegająca na jego powiększeniu oraz doposażeniu w urządzenia zabawowe.

Opis zadania

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 jest mocno eksploatowany przez okolicznych mieszkańców oraz przez dzieci uczących się w szkole  , ponieważ w okolicy brakuje takiego miejsca, w  którym mieszkańcy wraz ze swoimi dziećmi mogliby spędzić w bezpieczny sposób czas na zabawie.  Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na atrakcyjność tego miejsca i przyciągnie większą ilość okolicznych mieszkańców.

Przewidywana grupa odbiorców

Dzieci mieszkające w okolicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z klas młodszych i z oddziałów przedszkolnych.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Przewidywane koszty inwestycyjne
opracowanie projektu zagospodarowania terenu – 3 000,00 zł
zakup i montaż elementów do zabaw edukacyjnych – 47 000,00 zł
Razem kosztów – 50 000,00 zł brutto