zadanie nr 2

2. BUDOWA DROGI - ODCINEK UL. C.K.NORWIDA


Lokalizacja projektu

DZ. 194/8 OBR. 16 ODCINEK C.K. NORWIDA OD 23 DO 23D

Skrócony opis

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA DOJAZDU DO POSESJI DLA MIESZKAŃCÓW, GOŚCI I SŁUŻB

Opis zadania

Wykonanie całości dokumentacji dot. budowy wskazanej drogi, rezygnacji z kanalizacji deszczowej oraz realizację inwestycji - do możliwości budżetu oraz jej ewentualne etapowanie. W przypadku ewentualnego etapowania, wnoszę o rozpoczęcie robót od ul. Norwida 23 w stronę 23 a, 23 b, 23 c i 23 d.

Przewidywana grupa odbiorców

MIESZKAŃCY MIASTA, W TYM: WŁAŚCICIELE POSESJI, GOŚCIE, SŁUŻBY MIEJSKIE I RATOWNICZE

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300.000 ZŁ