zadanie nr 8

8. Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie,
ul. Sienkiewicza 8
Stargard 73-110

Skrócony opis

Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1 to ogólnodostępny teren podzielony na strefy służące do odpoczynku oraz nauki poprzez zabawę. W okolicy nie ma takiego miejsca, w którym mieszkańcy mogliby w otoczeniu zieleni odpocząć i zrelaksować się a ich dzieci bezpiecznie się bawić.

Opis zadania

Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1, skierowany będzie do różnych grup odbiorców.  Poszczególne strefy, które są w ogrodzie mają za zadanie silne oddziaływanie na zmysły wzroku, zapachu, słuchu i dotyku.

Dźwiękowy plac zabaw - wyposażony w zewnętrzne instrumenty muzyczne m.in. bębenki, cymbały dzwonki – będzie doskonałym miejscem do prowadzenia lekcji muzyki. Walory akustyczne wzmocni ponadto szum drzew i śpiew ptaków.

Strefa zabaw manualnych - wyposażona w urządzenia do gier zręcznościowych i  eksperymentów fizycznych - jest innowacyjnym rozwiązaniem na organizację czasu wolnego oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych.
  
Strefa ogrodowa - wyposażona w rabaty z roślinami o silnych olejkach eterycznych oraz odpowiednio dobranymi kompozycjami przenikliwych barw, będzie oddziaływać na zmysł zapachu i wzroku. Etykiety z nazwą polską i łacińską przy poszczególnych gatunkach roślin pomogą przy prowadzeniu zajęć i zwiększą wiedzę z zakresu botaniki.

Roślinne instalacje osłonowe zlokalizowane od strony ulicy - ograniczą hałas komunikacyjny i zanieczyszczenie powietrza.

Przewidywana grupa odbiorców

Z naszego ogrodu korzystali by nie tylko dorośli ale również ich dzieci jednocześnie ucząc się i bawiąc na różnych stanowiskach edukacyjnych.
Proponowane strefy edukacyjne dadzą możliwość również prowadzenia zajęć dla grup przedszkolnych i szkolnych z zakresu biologii, fizyki, przyrody oraz muzyki.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

ZIELONY OGRÓD SENSORYCZNY
z elementami małej architektury oraz strefami gier i zabaw


• dźwiękowy plac zabaw (rurofon, bębenki, cymbały, dzwonki),
• bezpieczna gumowa nawierzchnia (kolorowa).
Szacowany koszt: 85 000 zł (brutto)

• strefa zapachu (rabaty z roślinami wytwarzającymi silne olejki eteryczne),
• strefa barw (rabaty z roślinami o przenikliwych barwach),
Szacowany koszt: 35 000 zł (brutto)

• strefa zabaw manualnych (zabawki zręcznościowe, urządzenia do przeprowadzania eksperymentów fizycznych),
• ścieżka sensoryczna,
• tablice informacyjne i regulaminowe,
• tablice edukacyjne,
• róża wiatrów,
• stacja pogodowa,
• ławeczki,
• bezpieczna gumowa nawierzchnia (kolorowa).
Szacowany koszt: 100 000 zł( brutto)

• roślinne ekrany (przy ogrodzeniu od strony ulicy),
• roślinne osłony dźwiękochłonne,
Szacowany koszt: 50 000 zł (brutto)

• opracowanie projektu, przygotowanie terenu, montaż urządzeń.
Szacowany koszt: 30 000 zł (brutto)


Szacowany koszt ogółem: 300 000 zł (brutto)