zadanie nr 4

4. Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 przy ul. Twardowskiego


Lokalizacja projektu

Teren przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 przy ul. Twardowskiego

Skrócony opis

Modernizacja placu zabaw znajdującego się przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 będzie polegała na:
- wykonaniu nawierzchni, posadowieniu na niej nowych urządzeń do zabawy oraz strefy gier podwórkowych,
- doposażeniu terenu przed szkołą w ławki i kosze na odpady,
- postawieniu ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od chodnika i parkingu szkolnego.  

Opis zadania

Plac zabaw, którym dysponuje szkoła wraz z częścią przedszkolną okazuje się być niewystarczający dla tak licznej grupy uczniów. Poprzez doposażenie go w nowe urządzenia do zabawy, a tym samym wykorzystanie niezagospodarowanego dotychczas terenu (obecnie znajdującego się tu trawnika) możliwe będzie jednoczesne korzystanie z placu zabaw większej ilości dzieci. Nowe ławki i kosze na odpady zostaną umieszczone tak, aby uporządkować przestrzeń oraz zapewnić uczniom miejsce do swobodnego odpoczynku podczas zabawy. Ponadto powstanie strefa gier i zabaw podwórkowych, wykonana na bezpiecznym podłożu: gra w klasy, twister, alfabet itp. Oprócz rozbudowy placu planowane jest postawienie ogrodzenia oddzielającego plac  zabaw od parkingu szkolnego. Ogrodzenie zapewniłoby bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy. Plac zabaw, to wspaniałe miejsce, dostarczające wielu wartościowych bodźców sensorycznych. Dziecko w naturalny sposób rozwija motorykę dużą i małą, stymuluje zmysły fundamentalne tj.: równowagę, dotyk. Rozbudowa placu zabaw umożliwi dzieciom bezpieczny i aktywny pobyt na świeżym powietrzu oraz pobudzi ich kreatywność i urozmaici dziecięce zabawy.

Przewidywana grupa odbiorców

Dzieci z grup przedszkolnych, grup zerowych, uczniowie klas I-III Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Stargardzie

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł