zadanie nr 9

9. POIDEŁKA


Lokalizacja projektu

Teren przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz przy Szkole Podstawowej nr 5

Skrócony opis

NAWYK PICIA WODY Z KRANU-EKOLOGIA

Opis zadania

NAWYK PICIA WODY Z KRANU-EKOLOGIA

Przewidywana grupa odbiorców

DZIECI, STARSZE OSOBY, MIESZKAŃCY STARGARDU

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

54.000 ZŁ