zadanie nr 3

3. ALE PIĘKNE TE STARGARDZKIE SKWERY - UL. PIŁSUDSKIEGO


Lokalizacja projektu

ODCINEK MIĘDZY UL. KONOPNICKIEJ I M. REJA

Skrócony opis

W centrum naszego miasta, przy ul, Marszałka Józefa Piłsudskiego jest miejsce, które przy stosunkowo niewielkich nakładach może zmienić swoje oblicze nie do poznania. Spowoduje to niewątpliwie poprawę estetyki.

Opis zadania

W centrum naszego miasta, przy ul, Marszałka Józefa Piłsudskiego jest miejsce, które przy stosunkowo niewielkich nakładach może zmienić swoje oblicze nie do poznania. Spowoduje to niewątpliwie poprawę estetyki. Tak bardzo wszyscy potrzebujemy, ciągle goniąc czas, takich miejsc, które swoim pięknem i powabem skłonią nas do przystanku na chwilę i do zwrócenia uwagi na to, czego w tym ciągłym pośpiechu nie jesteśmy w stanie zauważyć, a co jest nam potrzebne do równowagi psychicznej. Piękno poprawia nam nastrój, a dobry nastrój jest gwarantem dobrego zdrowia.
Utworzenie pięknego skweru z kwiatami, ozdobnymi krzewami, w miejsce zaniedbanego pagórka pokrywającego powojenny schron, wpłynie na podniesienie estetyki, zwiększy ilość zieleni i da nam stargardzianom powód do dumy, że mamy takie piękne skwery. Ponadto możemy spowodować, że o Stargardzie głośno będzie nie tylko dzięki naszym gotyckim, zadbanym zabytkom, ale również dzięki temu, że nasze miasto jest miastem zielonym, że dba o rozwój zieleni, że potrafi łączyć architekturę z zielenią, że tworzy miejsca przyjazne i przyjemne dla pieszych, że są tu nie tylko piękne parki, ale również
UROKLIWE SKWERY.

Przewidywana grupa odbiorców

WSZYSCY STARGARDZIANIE I PRZEBYWAJĄCY W TYCH MIEJSCACH

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

50.000 ZŁ ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA 2.000 ZŁ