zadanie nr 1

1. Aa, Bieg po zdrowie - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej numer 7


Lokalizacja projektu

Główna lokalizacja: Na terenie strefy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie, plac Majdanek13 (przed boiskiem do koszykówki i ogrodzonym placem zabaw).

Skrócony opis

Celem projektu jest wybudowanie przy Szkole Podstawowej nr  w 7 w Stargardzie, lekkoatletycznej bieżni prostej 4 -torowej o długości 110 metrów z nawierzchni poliuretanowej (tartan). Obiekt będzie dostępny zarówno dla uczniów SP nr 7 jak i  mieszkańców okolicznych osiedli..

Opis zadania

Projekt wzbogaci ofertę sportowo - rekreacyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 oraz dla mieszkańców okolicznych osiedli. Stworzy to okazję do czynnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia. Szkoła jest istotnym miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest więc dobrą lokalizacją inwestycji sportowych. Nowy obiekt wpłynie pozytywnie na atrakcyjność zajęć lekcyjnych oraz pozwoli dostrzec i rozwijać talenty sportowe młodych mieszkańców po południu i w czasie wolnym . Budowa tej małej infrastruktury sportowej jest także szansą na powiększenie już istniejącej oferty sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców, a przez to na zintegrowanie społeczności lokalnej. Nowa bieżnia z pewnością uatrakcyjni organizację szkolnych  imprez sportowych, to również zachęta do uprawiania sportu, który jest ważnym elementem profilaktyki prozdrowotnej dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego.

Przewidywana grupa odbiorców

Beneficjentami projektu będą zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie, jak i  mieszkańcy osiedli Letnie oraz Hallera..

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Koszt inwestycji wynosi 300 tysięcy złotych.
Ogólne dane techniczne projektowanej bieżni lekkoatletyczne czterotorowej:
- długość całkowita bieżni: 110 m
- szerokość całkowita bieżni: 4,15 m 
Bieżnia będzie się składać z czterech wyznaczonych dystansów:
- dystans 40 m
- dystans 60 m
- dystans 80 m
- dystans 100 m
Przed linią startu: 3 m
Za linią startu: 7 m