zadanie nr 7

7. NAPRAWA CHODNIKA PRZY RZECE INIE - KANAŁ MŁYŃSKI


Lokalizacja projektu

CHODNIK PRZY RZECE INIE ŁĄCZĄCY BRAMĘ PORTOWĄ I MOSTEK PRZY UL. PORTOWEJ

Skrócony opis

BEZPIECZNIEJSZE PORUSZANIE SIĘ W KIERUNKU PRZYSTANKU

Opis zadania

BEZPIECZNIEJSZE PORUSZANIE SIĘ W KIERUNKU PRZYSTANKU

Przewidywana grupa odbiorców

MIESZKAŃCY PRZEMIESZCZAJĄCY SIĘ W KIERUNKU PRZYSTANKU

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

WYMIANA OBRZEŻA I KRAWĘDZI PRZYPUSZCZALNIE 150.000  ZŁ