zadanie nr 4

4. BĘDZIE TAK, JAK BYĆ POWINNO CIĄG PIESZY MIĘDZY UL. PŁATNERZY A UL. GRODZKĄ


Lokalizacja projektu

Ciąg pieszy między ul. Płatnerzy i ul. Grodzką

Skrócony opis

Będzie tak, jak być powinno - ciąg pieszy między ul. Płatnerzy i ul. Grodzką

Opis zadania

Czas uporządkować ciąg pieszy i jednocześnie dojazdowy pomiędzy ulicami Płatnerzy i Grodzką.
Pomiędzy ul. Płatnerzy i Grodzką znajduje się przejście, które aktualnie służy nie tylko pieszym mieszkańcom okolicznych budynków, ale również pełni rolę drogi dojazdowej do altanek śmietnikowych. Ponieważ jest za wąskie, samochody dojeżdżające do altanek ustawicznie rozjeżdżają skarpę znajdującą się z boku. Poważnemu szkodzeniu uległa nie tylko skarpa, ale także nawierzchnia asfaltowa, w której są duże ubytki i wgłębienia gromadzące w czasie opadów spore ilości wody Stan obrazują załączone zdjęcia.
Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, użytkowników altanek śmietnikowych i pojemników na odpady segregowane oraz ze względów estetycznych i higienicznych uważam za niezbędne podjęcie działań w kierunku:
- zwężenia i oddzielenia krawężnikiem skarpy, co pozwoli na uchronienie jej przed dalszym niszczeniem i stworzy możliwość poszerzenia drogi,
- poprawienia stanu technicznego nawierzchni drogi,
- poprawienia stanu technicznego zejścia z drogi w kierunku ul. Grodzkiej,
- wyrównania i utwardzenia powierzchni, na której stoją pojemniki do segregacji odpadów.
Zastosowanie takiego rozwiązania wpłynie na podniesienie estetyki, zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowników i przede wszystkim wyeliminuje nie najpiękniejszy, delikatnie mówiąc, element krajobrazu w centrum pięknej przecież naszej Starówki.

Przewidywana grupa odbiorców

WSZYSCY STARGARDZIANIE KORZYSTAJĄCY Z TEJ TRASY, A W SZCZEGÓLNOŚCI MIESZKAŃCY GÓRNEJ CZĘŚCI STARÓWKI

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300.000 zł, roczne koszty utrzymania 3.000 zł