zadanie nr 1

1. Aktywność to podstawa-rozbudowa strefy sportowej – kontynuacja II etapu


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie ul. Romualda Traugutta 16

Skrócony opis

Rozbudowa kompleksu sportowego  (realizowanego z SBO 2022) polegać będzie na wykonaniu dalszej części boiska do piłki ręcznej wraz z piłkochwytami oraz trzytorowej bieżni zakończonej zeskocznią. Budowa tych elementów znacząco urozmaici infrastrukturę sportową w tej części miasta i umożliwi aktywnie spędzanie czasu na świeżym powietrzu

Opis zadania

Rozbudowa kompleksu sportowego  (realizowanego z SBO 2022) polegać będzie na wykonaniu dalszej części boiska do piłki ręcznej wraz z piłkochwytami oraz trzytorowej bieżni zakończonej zeskocznią. Budowa tych elementów znacząco urozmaici infrastrukturę sportową w tej części miasta i umożliwi aktywnie spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Przewidywana grupa odbiorców

uczniowie szkoły, dzieci z Przedszkola i Ogniska TPD, mieszkańcy, kluby sportowe, szkółki piłkarskie

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

koszt inwestycji 300 000 tys.
roczny koszt utrzymania 1000 zł