zadanie nr 2

2. :Aktywność i relaks na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu – II etap


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 8 ul .Romualda Traugutta 16 w Stargardzie

Skrócony opis

Doposażenie siłowni (powstałej z SBO 2018)ma  na celu kompleksowe zagospodarowanie terenu przy SP8 zgodnie z projektem budowlanym. Siłownia  wyposażona zostałaby w urządzenia wzmacniające różne części ciała. Utworzona zostałby  edukacyjna strefa relaksu składająca się ze stołów do  szachów, chińczyka i tablicy do gry w  kółko i krzyżyk, która przeznaczona byłaby dla osób w każdym wieku. Teren wzbo

Opis zadania

Doposażenie siłowni (powstałej z SBO 2018)ma  na celu kompleksowe zagospodarowanie terenu przy SP8 zgodnie z projektem budowlanym. Siłownia  wyposażona zostałaby w urządzenia wzmacniające różne części ciała. Utworzona zostałby  edukacyjna strefa relaksu składająca się ze stołów do  szachów, chińczyka i tablicy do gry w  kółko i krzyżyk, która przeznaczona byłaby dla osób w każdym wieku. Teren wzbogacony zostałby też o ławeczki i stojaki na rowery. Proponowana inwestycja podniesie atrakcyjność infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w tej części miasta co niewątpliwie wpłynie na wzrost liczby korzystających osób i propagowanie zdrowego, aktywnego odpoczynku.

Przewidywana grupa odbiorców

uczniowie szkoły, dzieci z Przedszkola i Ogniska TPD, mieszkańcy Stargardu

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

koszt inwestycji 50 000 zł
roczny koszt utrzymania ok. 500 zł