zadanie nr 6

6. DOKOŃCZENIE BUDOWY KOMPLEKSU ZABAWOWO-REKREACYJNEGO PRZY SP 5 - ETAP II


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kuśnierzy 7

Skrócony opis

Dokończenie budowy kompleksu zabawowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nt 5 przy ul. Kuśnierzy 7

Opis zadania

Wzrost aktywności fizycznej, możliwość czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Przewidywana grupa odbiorców

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 ORAZ WSZYSCY MIESZKAŃCY OSIEDLA STAREGO MIASTA

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

100.000 ZŁ