zadanie nr 5

5. Rewitalizacja i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego na os. Kluczewo - Lotnisko, przy ul.Tańskiego / Żwirki i Wigury.


Lokalizacja projektu

Stargard, osiedle Kluczewo-Lotnisko, u zbiegu ul.Tańskiego i ul.Żwirki i Wigury

Skrócony opis

Czas na sport i rekreację ! Po 7 latach istnienia kompleksu sportowego czas na jego odświeżenie i modernizację. Na rewitalizację czeka nawierzchnia boiska, otaczające je siatki, a także ławeczki i kosze na śmieci. Nowej, bezpiecznej nawierzchni oczekuje boisko do koszykówki. Obiekt jest chętnie wykorzystywany przez mieszkańców naszej dzielnicy. Wesprzyjmy jego odnowę, by dawał nam więcej radości !

Opis zadania

Rewitalizacja i modernizacja kompleksu sportowego:
1. Odnowienie nawierzchni boiska do piłki nożnej wraz z oznakowaniem poziomym, oczyszczenie, naprawa uszkodzeń. Odnowienie bramek. Naprawa istniejących „piłkochwytów” z siatki za bramkami i zamontowanie nowych wzdłuż boiska.
2. Modernizacja wyposażenia służącego rekreacji i czystości - odsunięcie od krawędzi boiska ławek i pojemników na śmieci, zwiększenie ich ilości.
3. Modernizacja boiska do koszykówki, przez wymianę nawierzchni na sztuczną ( z gumy lub poliuretanu) i wykonanie oznakowania poziomego do gry w koszykówkę (ew. także do gry w siatkówkę i tenisa). Montaż „piłkokochwytów” z siatki za koszami i wzdłuż boiska, od strony ulicy.
4. Montaż tablic informacyjnych związanych zajęciami sportowymi (np. informacje o ćwiczeniach rozgrzewkowych, pierwszej pomocy w razie urazów, regulamin korzystania itp.).
5. Dodatkowo wartym rozważenia jest montaż monitoringu służącego ochronie obiektu przed dewastacją.

Kompleks sportowy przy ul.Tańskiego / Żwirki i Wigury jest jedynym takim obiektem dostępnym bez ograniczeń dla mieszkańców dzielnicy Kluczewo Lotnisko. Korzysta z niego wiele osób ze wszystkich grup wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, nawet zorganizowane grupy i zespoły, zawzięcie rywalizujących  sportowo. Zajęcia sportowe odbywają się na poziomie zabawowym, rekreacyjnym jak i amatorskim. Obiekt także wykorzystywany był wielokrotnie podczas imprez lokalnych odbywających się w tej części miasta. Dlatego ten kompleks sportowy odgrywa istotne znaczenie w życiu lokalnej społeczności.  Zdarza się co prawda, że wykorzystywany jest niezgodnie z przeznaczeniem, będąc miejscem nieformalnych spotkań w celach niesportowych. Towarzyszące temu przypadki dewastacji, a także postępujące z biegiem czasu naturalne zużycie elementów wyposażenia utrudnia pełne wykorzystanie możliwości obiektu.  Z kolei pogarszanie się walorów estetycznych może zniechęcać do sportowej aktywności co bardziej wrażliwych mieszkańców i entuzjastów rekreacji na świeżym powietrzu. Dlatego jego modernizacja i przywrócenie pełnych walorów użytkowych odbędzie się z wielkim pozytywnym skutkiem dla mieszkańców dzielnicy.  Istotną różnicą, która odróżnia nasz obiekt od innych tego typu w mieście jest brak stałego, zewnętrznego nadzoru. Wydaje się jednak, że włączenie się Miasta w ramach projektu SBO będzie wyrazem troski, a jednocześnie zmotywuje mieszkańców  do większej dbałości o odnowiony obiekt. Zmobilizujmy się i zadbajmy o jedyną sportową enklawę tej odległej od centrum miasta dzielnicy, będącej celem rekreacyjnych wypraw wielu mieszkańców Stargardu. Ty decydujesz !

Przewidywana grupa odbiorców

Szeroki krąg odbiorców w różnym zakresie wiekowym (dzieci, młodzież, dorośli) o zainteresowaniach sportowych, rekreacyjnych, zarówno mieszkańców dzielnicy Kluczewo Lotnisko, jak i pozostałych mieszkańców Stargardu.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Koszty inwestycji ok. 250 tys. zł. Po modernizacji obiekt nie wymaga nakładów inwestycyjnych. Ewentualne koszta związane są z utrzymaniem czystości na obiekcie i wokół niego.