zadanie nr 7

7. Remont zniszczonego chodnika łączącego ul. Aleję Żołnierza Boczną i ul. Lechicką wraz z ewentualnym montażem 3 słupów oświetleniowych.


Lokalizacja projektu

Osiedle Letnie. Odcinek chodnika traktowany przez mieszkańców jako skrót łączący ul. Lechicką i ul. Aleję Żołnierza Boczną.

Skrócony opis

Chodnik łączący ul. Aleję Żołnierza Boczną z ul. Lechicką traktowany jest przez pieszych jako skrót. Odcinek został wyremontowany od strony ul. Alei Żołnierza Bocznej do parkingu przy internacie szkolnym. Pozostała część chodnika w kierunku ul. Lechickiej jest w bardzo złym stanie technicznym. Wynika to wieloletniego rozjeżdżania przez pojazdy co poskutkowało zamontowaniem słupków drogowych.

Opis zadania

- Wzrost bezpieczeństwa pieszych korzystających z obecnie nieoświetlonego chodnika oraz mieszkańców przyległych działek.
- Zaprzestanie dalszej degradacji chodnika od strony ul. Lechickiej przez pojazdy jadące do garaży/bram.
- Zwiększenie estetyki obszaru inwestycji.

Przewidywana grupa odbiorców

Głównie mieszkańcy Stargardu. W szczególności: dzieci z rodzicami zmierzające do/z Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami integracyjnymi "Bajkowy Zakątek" na ul. Lechickiej; dzieci i młodzież szkolna uczęszczająca do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 7; osoby udające się do sąsiedniego internatu szkolnego; osoby korzystające z pobliskiego kompleksu hotelowo-restauracyjnego Piccolo; osoby zmierzające w kierunku Cmentarza Komunalnego, osoby zmierzające w kierunku al. Żołnierza (traktujące chodnik jako skrót).

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Powierzchni chodnika i ciągu pieszo jezdnego: 36*2+60*3=252m2
Powierzchnia dojazdów do bram/garaży: ok. 30m2
Całościowa nawierzchnia do wykonania: 30+252=282m2
Cena jednostkowa wykonania 1m2 nawierzchni: ok. 350 zł
Szacunkowy koszt wykonania nawierzchni: 282m2 *350zł/m2= ok. 100.000 zł brutto
Szacunkowy koszt wykonania oświetlenia na odcinku wskazanym na mapie - do wysokości parkingu przy internacie szkolnym
(przyjęto 3 niskie słupy z oprawami): ok. 30.000 - 50.000 zł brutto.
SUMA: 130.000 zł - 150.000 zł brutto.

Roczne koszty utrzymania: odśnieżanie + koszty zasilania oświetlenia= 4.000 zł brutto

PS. Gdyby koszty oświetlenia zdecydowanie przekraczały powyższe założenia lub budżet zadania wymagał zmniejszenia, dopuszcza się rezygnację z oświetlenia celem realizacji priorytetowej części zadania tj. remontu chodnika.