zadanie nr 6

6. PLAC ZABAW OS. ZACHÓD A5


Lokalizacja projektu

OSIEDLE ZACHÓD A5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI

Skrócony opis

CELEM JEST PROPOZYCJA AKTYWNIE SPĘDZONEGO CZASU DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Opis zadania

Zamierzone działania przyczynią się do podniesienia atrakcyjności terenu oraz integracji mieszkańców.

Przewidywana grupa odbiorców

BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

270.000 ZŁ