zadanie nr 4

4. Planty Stargardzkie - zielone i rodzinne serce Stargardu - naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach.


Lokalizacja projektu

Parki:
Zamkowy, Bolesława Chrobrego, Popiela, Piastowski, Jagielloński, 3 Maja

Opis zadania

Projekt polegał będzie na ożywieniu przestrzeni parków  tworzących Planty Stargardzkie poprzez:
1) utworzenie w części Parku Zamkowego, w sąsiedztwie Stargardzkiego Centrum Nauki - Stargardzkiego Parku Doświadczeń i Nauki - zamontowanie instalacji interaktywnych z dziedziny mechaniki, optyki, akustyki, itp. Każdy bez względu na wiek będzie mógł różnymi zmysłami doświadczać zjawisk przyrodniczych i fizycznych, poprzez zabawę, a przede wszystkim to, że każdy samodzielnie będzie mógł wykonywać eksperymenty. Każde urządzenie musi mieć instrukcję, pod kątem turystów powinna być ona przetłumaczona na język angielski i niemiecki, a nawet (mając na uwadze rynek pracy) rosyjski i ukraiński. strona internetowa - parkinterakcje.pl/urzadzenia-naukowe/;
naukoweplacezabaw.pl/zakladki/naukowe-place-zabaw/
2) w pozostałych parkach umieszczenie na alejkach i innych utwardzonych miejscach gier chodnikowych z masy termoplastycznej ( więcej w załączniku), co na pewno zachęci dzieci, ich rodziców i dziadków do aktywnego i intersującego spędzania czasu na świeżym powietrzu, a jednocześnie rozwinie umiejętność rozpoznawania i nazywania kolorów, rozpoznawania cyfr i liter, znajomość alfabetu, znaków drogowych
3) zamontowanie w parkach sprzętów do gier i rozrywki - labirynt, młyńskie koło-chomik (www.parkoweatrakcje.pl)
4) zakup gier plenerowych XXL, które mogłyby być używane podczas wszelkiego rodzaju pikników, festynów, zajęć wakacyjnych - takie gry znajdować by się mogły w MAH, np. DOOBLE XXL, chińczyk, Jenga XXL itp. (więcej w załączniku)

Przewidywana grupa odbiorców

Projekt adresowany jest do dzieci, młodzieży, osób dorosłych

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Koszty szacowane całości to 300.000 zł, przy czym najważniejszy jest pkt nr 1, czyli Stargardzki Park Doświadczeń i Nauki - jest to ważne ponieważ po otwarciu SCN będzie to swego rodzaju kompleks, a w parku mogłyby odbywać się zajęcia plenerowe i pikniki naukowe.
Części 2, 3 i 4 - zakres ich realizacji uzależniony będzie od kosztów pkt nr 1.
Koszty utrzymania:
konserwacja i ewentualne naprawy ok. 5000 zł rocznie.